W 2017 roku Fundacja IWRD nawiązała współpracę ze Szkołą Podstawową nr 69 w Gdańsku (http://www.szkola69.cba.pl), w ramach której realizowany jest wspólny nowatorski projekt „Model edukacji włączającej dla uczniów z zaburzeniami ze spektrum autyzmu” w klasach I-III. Nawiązanie współpracy możliwe było dzięki wsparciu Wydziału Rozwoju Społecznego w Urzędzie Miejskim w Gdańsku oraz zaangażowaniu rodziców.

Ministerstwo Edukacji Narodowej przyznało projektowi status eksperymentu pedagogicznego, realizowanego pod opieką naukową Instytutu Psychologii Uniwersytetu Gdańskiego. To ogromne wyróżnienie, bowiem taki status uzyskują wyłącznie projekty o szczególnym charakterze innowacyjności, wprowadzające nowatorskie rozwiązania organizacyjne i metodyczne.

Celem tego projektu jest podniesienie jakości i skuteczności kształcenia dzieci z autyzmem poprzez stworzenie optymalnych warunków dla rozwoju wiedzy i kompetencji uczniów z zaburzeniami ze spektrum autyzmu w ramach utworzonych oddziałów dla dzieci z autyzmem w publicznej szkole podstawowej.

Na bazie rozwiązań wypracowanych przez Fundację IWRD, w klasach dla uczniów z autyzmem wprowadzono model edukacyjno-terapeutyczny oparty o zasady stosowanej analizy zachowania, jako najskuteczniejszej formy terapii dzieci z autyzmem. Specjaliści z IWRD prowadzą nadzór merytoryczny w projekcie, w tym szkolenia i staże dla nauczycieli, a ponadto stałe superwizje. Autorkami modelu oraz głównymi superwizorkami projektu są dr Anna Budzińska -dyrektor IWRD oraz Iwona Ruta-Sominka - wicedyrektor IWRD.

W modelu duży nacisk położony jest na zindywidualizowanie edukacji każdego ucznia z autyzmem, poprzez tworzenie planu zajęć dopasowanego do aktualnych predyspozycji każdego ucznia oraz analizy jego sfer deficytowych, z możliwością elastycznego korygowania w toku procesu edukacyjnego. W ramach indywidualnego planu dopasowane są zajęcia indywidualne, zajęcia w małych grupach i w grupie rówieśniczej, dając możliwość realizacji obowiązującej podstawy programowej oraz szanse na włączanie do grupy rówieśniczej. Ważnym aspektem jest wzmacnianie samodzielności uczniów z autyzmem, zarówno w zakresie nauki, uczestnictwa w zajęciach grupowych i funkcjonowania w grupie rówieśniczej, jak i zwykłych codziennych czynności w środowisku szkolnym. Włączanie dzieci z autyzmem do grupy rówieśniczej odbywa się zgodnie z indywidualnymi predyspozycjami uczniów i zachowuje charakter elastyczny, dający możliwość dokonywania bieżących dostosowań w zakresie wymiaru czasowego. Jednocześnie prowadzone są działania edukacyjne przygotowujące grupę rówieśniczą do włączenia uczniów z autyzmem. Beneficjentami tego projektu są wszyscy członkowie społeczności szkolnej, a wypracowany model edukacji włączającej stwarza możliwość przenoszenia sprawdzonych rozwiązań do innych placówek.

W roku szkolnym 2017/2018 w Szkole Podstawowej nr 69 powstał pierwszy pilotażowy oddział, w którym uczy się 4 dzieci z autyzmem – obecnie to już klasa II. W roku szkolnym 2018/19 powołany został kolejny oddział specjalny dla dzieci z autyzmem, gdzie uczęszcza także 4 uczniów. Projekt zakłada nabór do pierwszej klasy w kolejnych latach. Na początku 2018 roku w szkole otworzona została nowa komfortowa przestrzeń edukacyjna, która na służyć realizacji tego projektu. W uroczystym otwarciu w dn. 5 stycznia 2018 roku uczestniczyli m.in. Rzecznik Praw Dziecka Pan Marek Michalak, Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska Pan Piotr Kowalczuk, Radne Miasta Gdańska: Pani Żaneta Geryk i Pani Teresa Wasilewska, Doradca Społeczny Rzecznika Praw Dziecka Pani Dorota Zawadzka, Prezes Fundacji Barbary Piaseckiej Johnson Pani Magdalena Piasecka-Ludwin oraz przedstawiciele Ministerstwa Edukacji Narodowej i Pomorskiego Kuratora Oświaty. O uroczystości także tutaj

Na zdjęciach można obejrzeć uczniów podczas różnych zajęć i aktywności szkolnych. To nasi mali SUPERBOHATEROWIE.

 

W 2019 roku projekt ten został nagrodzony w RANKINGU PERŁY SAMORZĄDU pdf. 2019 – Liderzy Dobrych Praktyk. 

PRZYJACIELE A-EKSPERYMENTU

Edukacja włączająca dla uczniów z autyzmem oraz ich rówieśników z klasy równoległej, prowadzona jest przede wszystkim w środowisku szkolnym. Jednocześnie Szkoła Podstawowa nr 69 i Fundacja IWRD oraz zaangażowani rodzice budują krąg partnerów: "Przyjaciół A-eksperymentu", którzy wspierać będą ten projekt w różnych aspektach.

Do tego grona zaproszone są instytucje z Gdańska i nie tylko, które udostępnią swoje przestrzenie i zasoby, tak aby dzieci mogły miło i kreatywnie spędzić razem czas.  Taki wymiar edukacji włączającej to dla dzieci z autyzmem bardzo ważny trening umiejętności społecznych i komunikacyjnych. Dla ich rówieśników to przyjemny czas wspólnej nauki i zabawy, ale też lekcja tolerancji i akceptacji. Wspólnie tworzą fantastyczną grupę, która lubi razem spędzać czas – ucząc się i bawiąc.

Obecnie w gronie „Przyjaciół A – Eksperymentu” są dwie instytucje: Europejskie Centrum Solidarności oraz Muzeum Archeologiczne. Uczniowie odwiedzają te instytucje, gdzie edukatorzy prowadzą dla nich bardzo ciekawe warsztaty oraz dają przestrzeń do wspólnej zabawy. Bez wątpienia – obie te instytucje są prawdziwymi Przyjaciółmi naszego projektu i są w 100 % przyjazne uczniom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi!

 

logo ECS1             logoMAG

Relacje z wizyt u naszych Przyjaciół można na bieżąco śledzić na profilach FB: IWRD - FB IWRD.PL oraz Szkoły Podstawowej nr 69 FB SP69

Mamy nadzieję, że będzie to wspaniały przykład dla kolejnych instytucji – które serdecznie zapraszamy do dołączenia do grona „Przyjaciół A-Eksperymentu”!


FUNDACJA IWRD
ul. Malczewskiego 139, 80-114 Gdańsk

tel: 58 341 44 41, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

   

© 2015 - 2017 Instytut Wspomagania Rozwoju Dziecka

Projekt strony: Studio WWW, Projektowanie stron www