Społeczne Przedszkole Integracyjne Fundacji CZAS DZIECIŃSTWA znajduje się w Warszawie przy ulicy Wolumen 3, powstało w 1990 roku i było pierwszym niepublicznym przedszkolem integracyjnym w Polsce.

Od początku nadrzędnych celem założycielki i dyrektorki przedszkola mgr Anny Florek oraz  tworzonego przez nią zespołu wychowawców, terapeutów i specjalistów było zapewnienie dzieciom możliwości wszechstronnego, indywidualnego rozwoju psychofizycznego.                   

Blisko 30- letnia działalność przedszkola, regularna współpraca z organizacjami promującymi edukację włączającą oraz praca nad wysokim poziomem działań wychowawczo-terapeutycznych jest stale doceniana i wyróżniana.                         

Dyrektor Anna Florek otrzymała m. in. Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski. Srebrny Krzyż Zasługi Medal Komisji Edukacji Narodowej. Pracownicy przedszkola mieli zaszczyt odebrać Medale Edukacji Narodowej. W maju 2018r. Rzecznik Praw Dziecka przyznał Fundacji CZAS DZIECIŃSTWA  Odznakę Honorową za Zasługi dla Ochrony Praw Dziecka. W latach 2015-2017 przedszkole uczestniczyło w projekcie Europejskiej Agencji ds. Edukacji Włączającej propagującym edukację włączającą na etapie przedszkolnym i zostało wybrane jako jedyne do reprezentowania Polski. Zespół przedszkola wielokrotnie uczestniczył w projektach ORE, był też organizatorem ogólnopolskich konferencji promujących edukację włączająca. Pracownicy przedszkola regularnie uczestniczą w konferencjach i sympozjach prezentując na nich wieloletni dorobek i dzieląc się doświadczeniami. Przedszkole jest miejscem praktyk i szkoleń dla studentów warszawskich uczelni pedagogicznych. Na terenie przedszkola organizowane są wizyty studyjne i warsztaty dla nauczycieli.

W 2005 roku SPI nawiązało współpracę z dr Anną Budzińską, która przeprowadziła szkolenie dla całego zespołu. Od tego czasu pracownicy przedszkola dążą do zapewnienia dzieciom profesjonalnej opieki terapeutycznej między innymi uczestnicząc w regularnych superwizjach oraz w stażach na terenie IWRD. W kolejnych latach  współpracowaliśmy z mgr Iwoną Rutą - Sominką, a obecnie nad poprawnością merytoryczną naszych działań terapeutycznych czuwa mgr Anna Lubomirska.

Terapią, w roku szkolnym 2018/2019 objętych jest 16 dzieci w wieku od 3 do 6 lat, które realizują indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny  zgodnie z zasadami stosowanej analizy zachowania.Zaplanowane oddziaływanie  obejmuje sferę poznawczą, językowo-komunikacyjną oraz społeczną. Celem realizowanych z dziećmi programów jest przygotowanie przedszkolaków do podjęcia dalszej nauki w kolejnych etapach kształcenia z uwzględnieniem  indywidualnych potrzeb i możliwości.

Bardzo ważnym celem jaki stwiają sobie pracownicy placówki, jest włączanie dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi do grupy rówieśniczej. Dlatego kluczowym elementem pracy jest  kształtowanie samodzielności, umiejętności zabawy, a także nauka podejmowania i podtrzymywania interakcji społecznych z rówieśnikami i dorosłymi. Włączanie odbywa się stopniowo, w grupie zróżnicowanej wiekowo i jest uzależnione od umiejętności społecznych oraz komunikacyjnych dziecka. Jest realizowane w porozumieniu z wychowawcami grupy i rodzicami dziecka. Dziecku, do czasu uzyskania odpowiednich kompetencji, zawsze towarzyszy terapeuta. 

Efektywność pracy terapeutycznej uzależniona jest w dużej mierze od umiejętności współpracy wszystkich osób zaangażowanych w opiekę nad dzieckiem czyli rodziny, terapeutów i wychowawców. Współpraca z rodziną dziecka jest bardzo ważna i odbywa się poprzez: uzgadnianie wprowadzanych programów, systematyczny kontakt, uczestnictwo rodziców w zajęciach  przedszkolnych oraz wizyty domowe, gdzie rozwiązujemy problemy związane z funkcjonowaniem dziecka w domu i uczymy rodziców jak efektywnie pracować z dzieckiem. Elementem współpracy z rodziną jest tworzenie atmosfery sprzyjającej integracji, stała troska i czuwanie nad przyjaznymi relacjami między wszystkimi członkami naszej przedszkolnej społeczności.

Więcej o tej placówce - TUTAJ


FUNDACJA IWRD
ul. Malczewskiego 139, 80-114 Gdańsk

tel: 58 341 44 41, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

   

© 2015 - 2022 Instytut Wspomagania Rozwoju Dziecka

Google Ads powered by Anibia.pl | Projekt strony: Studio WWW